Kültür ve Sanat Kavramı

Kültür ve Sanat Kavramı

En kısa tabiri ile toplumsal miras olarak adlandırılan ifade, Kültür kelimesi ile eş değer görülmektedir. Toplumsal yaşantı süreci esnasında meydana gelen tüm manevi ve maddi olgular ile bu olguların yaratılmasında ve gelecek nesillere iletilmesinde kullanılan, insanoğlunun toplumsal ve doğal ortamına egemenlik ölçütünü gösteren kavramlar bütünüdür. Bireysel anlamdaKültür ise, edinilen tecrübeler yolu ile geliştirilen eleştirme ve zevk alma yetenekleri ile yargılama olgusunun var oluşudur. Hayal gücünün yaratıcılık ile bütünleşmesi tek kelime ile Sanatolarak ifade edilebilir. Günümüzde her ne kadar Sanat kelimesi Görsel Sanatlar ile eş değer anlamda tutulsa da kelimenin özü yaratıcılık ve hayal gücüne dayanmaktadır.

Kültür Sanat Etkinlikleri

Kültür Sanat Etkinlikleri toplumların kültürel yaşamlarının gelişim süreçlerine demokratik, özgürlükçü ve bilimsel anlayışlar ışığında katkıda bulunarak, araştırıcı ve yaratıcı düşüncelerin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirilen eylemlerdir. Bu amaç doğrultusunda yapılan tüm çalışmalar, ya da sergilenen tüm faaliyetler, toplumların yaşam süreçleri zarfında gelişen maddi olgular ile manevi değerlerin özellik ile belirli görsel aktiviteler aracılığı ile gelecek nesillere aktarılmasıdır. Hayal gücü ve yaratıcılık kavramlarının birleşimi Görsel Sanatlarolarak ifade edilen olgu ile birleşerek etkinliklerin oluşumunda başrolü oynamaktadır. Özgürlüğün egemen olduğu her ortamda Sanatsal Değerlerin yükseldiği ve sanatın gelişerekKültürel Değerlerin aktarımının sağlandığı kültürü oluşturan ana etkenin Sanat olduğu göz adı edilemez bir gerçektir.